มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
  สินค้า | อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 
 
ยูแคล้ม 2 สกรู
 
  Product Ordering Code : U Clamp 2 Screws
  Technical Details :
  Basic Features :
  Description :

 

 

 

 
 
 
  Specification :
For Cable
6 ˜ 35 mm2
50 ˜ 70 mm2
95 ˜ 120 mm2
150 ˜ 185 mm2
240 ˜ 300 mm2
400 mm2
500 mm2