มิเตอร์
        โคมไฟ
        ไทม์เมอร์
        อุปกรณ์กันระเบิด
        ปลั๊ก สวิทซ์
        เพาเวอร์ปลั๊ก
        อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
        สายเคเบิ้ล
        ไฟอลาร์ม /ไฟฉุกเฉิน
        ระบบล่อฟ้า
        อุปกรณ์โทรศัพท์
        เครื่องมือตัด/ย้ำ
        ตู้สวิทซ์บอร์ด / กล่องพักสาย
        เบรคเกอร์ แมคเนติค
        อินสตรูเมนท์
        ท่อร้อยสายไฟ
        อุปกรณ์ท่อ
        หางปลา - สลีฟ
        รางเครน
        เคเบิ้ลแกน-รางเก็บสาย PVC
        รางวายสายเคเบิ้ล
        OMRON
        ไฟสัญญาณ
        เทอร์มินอล
        ฟิวส์
        อุปกรณ์ยึด/แขวน
     
 สินค้า » ปลั๊ก สวิทซ์

 

         
 


LOCKING TYPE RECEPTACLE 15A
     


LOCKING TYPE RECEPTACLE 20-30A
     


LOCKING TYPE RECEPTACLE 60A
   
 


LOCKING TYPE FLANGED RECEPTACLE 60A
     


STRAIGHT BLADE TYPE RECEPTACLE 15-60A
     


LOCKING TYPE PLUG 15A
   
 


LOCKING TYPE PLUG 20A
     


LOCKING TYPE PLUG 30A
     


LOCKING TYPE PLUG 60-100A
   
 


LOCKING TYPE CONNECTOR BODY 15A
     


LOCKING TYPE CONNECTOR BODY 20A
     


LOCKING TYPE CONNECTOR BODY 30A
   
First <<  1  |  2  | >> Last